Portrétní soutěž na rok 2022 - POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!

Vyhlášení veřejné neomezené soutěže v kategorii sochařského portrétu

 Spolek sochařů České republiky vyhlašuje již osmý ročník soutěže v kategorii sochařského portrétu. Jedná se o portréty humanitární pracovnice Marie Schmolkové, která (mimo jiné) iniciovala a společně s Nicolasem Wintonem a mnoha dalšími lidmi organizovala záchranné transporty dětí do Británie, Radany Königové, lékařky v oblasti popáleninové medicíny a sochaře Miloslava Chlupáče

Fotografie M. Chlupáče, R.Königové a M.Schmolkové zde na našem webu viz. Galerie 

POZOR!!!

Termín přihlášek se posouvá na 15.7.2022 a termín odevzdání na 1.8.2022

 

 Podmínky

 • Spolek sochařů České republiky vypisuje ke dni 7.1.2022 veřejnou soutěž na portréty Marie Schmolkové, lékařky Radany Königové a Miloslava Chlupáče.
 • Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže do 15. července 2022 na adrese: koratarok@seznam.cz, kopie: jiristreda@gmail.com. Do přihlášky autor uvede, které portréty hodlá předložit.
 • Soutěžní portréty budou po posouzení poroty vystaveny v budově Makromolekulárního ústavu v Praze. Předpokládá se konec června až konec září (vzhledem k situaci není zatím možné upřesnit).
 • Soutěžící odevzdají své práce 1. 8. 2022 od 9. do 11. h v budově Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 1888,  Praha 6. Návrhy musí být na spodní straně opatřeny jménem autora, telefonem a e-mailem.
 • Soutěžní návrhy posoudí porota - termín bude upřesněn dle situace.
 • Do soutěže nebudou přijata díla narušující práva dle § 11 a násl. obč. zák.  nebo § 184 tr. zák. či díla jinak znevažující.
 • Každý soutěžící může odevzdat pouze jeden soutěžní portrét ke každé osobnosti. Předpokládá se, že by dílo nemělo hmotností překročit cca10 kg a rozměry cca v. 70 cm x š. 50 cm x hl. 30 cm.
 • První cena 30 000,- Kč, druhá cena 10 000,- Kč, 3. cena 5 000,- Kč se váže ke každé osobnosti. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pořadí a výši odměn.
 • Termín vernisáže bude oznámen dle situace.
 • Soutěžní návrhy nebudou pojištěny a pořadatelé neručí za jejich případné poškození a ztrátu.
 • Každý soutěžící při odevzdání soutěžního návrhu zaplatí poplatek na uhrazení části nákladů spojených se soutěží. Členové Spolku sochařů 250,- Kč, ostatní 500,- Kč za účast v soutěži. Pro studenty platí snížená částka 250,- Kč.
 • Autoři si své modely odvezou bez odkladu po skončení výstavy, na vyzvání ze strany pořadatelů. Soutěžící souhlasí s přiměřeným zveřejněním fotografií svých děl v rámci prezentace soutěže včetně výstavy.

V Praze 7. ledna 2022

Jiří Plieštik v. r.

předseda rady Spolku sochařů ČR